Muziek moet het vuur doen ontvlammen
uit het hart van mannen, en tranen
brengen in de ogen van vrouwen.

Ludwig van Beethoven 1770-1827